Regulamin Promocji Moje Ciało, Moja Przemiana

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Moje Ciało, Moja Przemiana”. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Promocji jest Mediaboost Marcin Bogdański z siedzibą w Stefanówka ul. Bociania 8, kod pocztowy 05-462, wpisana do wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 8222058524, REGON: 147160333 („Organizator”).

3. Obsługę techniczną i logistyczną Promocji prowadzi Organizator.

4. Czas trwania promocji: Promocja „Moje Ciało, Moja Przemiana” obowiązuje od 20.11.2018 r. do wyczerpania zapasów voucherów.

Uczestnicy i nagrody w Promocji

§ 2

1. Promocja skierowana jest do klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gearlab.pl.

2. Nagrodą w Promocji jest voucher o wartości 199 zł brutto, zawierający przygotowany we współpracy z klientem i na podstawie przeprowadzonego wywiadu plan żywienia na każdy dzień tygodnia ( 4 tygodnie) oraz co tygodniową konsultację z dietetykiem, Moja Przemiana Maciej Paciorek.

3. Ilość nagród jest ograniczona.

4. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania diety po indywidualnych ustaleniach z dietetykiem Moja Przemiana Maciej Paciorek.

Zasady Promocji

§ 3

1. Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od 20.11.2018 r. do wyczerpania zapasów voucherów, dokonać zakupu produktów w sklepie internetowym GearLab www.gearlab.pl na kwotę minimum 1000 zł brutto.

2. W Promocji mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat oraz zgodnie z prawdą oraz wedle swojej wiedzy poinformują dietetyka z Moja Przemiana Maciej Paciorek o wszelkich wskazaniach zdrowotnych mogących mieć wpływ na prowadzenie diety, a w szczególności informacje o:

§ alergiach

§ chorobach istniejących oraz przebytych

§ cukrzycy

§ nietolerancji laktozy, glutenu

§ zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie

§ w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią

§ w przypadku zatajenia przez Klienta ww. informacji, Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowanej diety

3 . Nagrody przysługują pierwszym 15 osobom, które dokonały zakupu w sklepie internetowym www.gearlab.pl .

Rozliczenie Promocji i wydanie nagród

§ 4

1. Pierwsze 15 osób które dokonają zakupu produktów z strony gearlab.pl na kwotę 1000 zł brutto, wraz z zamówionym produktem otrzymają voucher uprawniający do skorzystania z promocji „Moje Ciało, Moja Przemiana”. Aby skorzystać z vouchera należy skontaktować się e-mailowo: maciej.paciorek@onet.pl lub telefonicznie 791 376 425 z Moja Przemiana Maciej Paciorek przesyłając zdjęcie paragonu lub faktury.

2. Okres ważności vouchera obejmuje 2 miesiące, licząc od daty zakupu towaru.

3. W przypadku zwrotu towaru w ciągu 14 dni, zgodnie z postanowieniami art. 13 z d. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, promocja przestaje obowiązywać.

Wykluczenia

§ 5

1. Promocja „Moje Ciało, Moja Przemiana” wyklucza prowadzenie diet wegetariańskich oraz poszczególnych odmian wegetarianizmu.

2. Promocja „Moje Ciało, Moja Przemiana” wyklucza prowadzenie diet w przypadku osób z przewlekłymi chorobami zagrażającymi życiu i zdrowiu.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Biorąc udział w Promocji uczestnik Promocji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny zostać złożone do Organizatora Promocji na adres e-mail: bok@gearlab.pl.